N-7 Management

MåluppfyllnadAlla professionella organisationer sätter upp mål för sin verksamhet och kommunicerar målen till den egna organisationen och till vissa delar även till kunder.
De mål som sätts upp förutsätts vara väl kommunicerade och accepterade. Ibland visar det sig att det är svårt att följa upp målen och se till att de har avsedd drivkraft.

             

Syfte

Ge ledningen trygghet i att kunna utnyttja implementerade mål som ett aktivt styrningsmedel i organisationen.

Mål

Efter genomlysning och eventuella justeringar ska ledningen kunna nyttja de uppställda målen som ett kraftfullt styrinstrument.

Genomförande

Genomförandet bedrivs i flera steg med tydliga beslutspunkter mellan de olika stegen:
 • Kartlägga hur existerande mätningar och rapporter stödjer affärsplanen och uppsatta mål.
 • Utvärdera hur organisationens alla delar kan styra mot existerande mål med hjälp av existerande mätningar och rapporter.


 • Säkerställa att rapporterna driver rätt beteende i organisationen.
 • Definiera existerande gap, identifiera vad som saknas.
  Prioritera utifrån effektivitet i mätning och rapportering för att på bästa sätt stötta målen.
 • Prioritera eventuella justeringar innan implementation.
 • Ta bort onödiga mätningar och rapporter med hjälp av frågan:
  Vem är kund till denna rapport?
 • Kommunicera. Kommunicera!
 • Följa upp.

  Förväntat Resultat

  Att månad efter månad se att verksamheten mer och mer blir målinriktad. Förmåga att kunna avläsa trender i resultat. Säkerställa att ledningen kan utnyttja rapporterna som grund för faktabaserade beslut.
 •