N-7 Management

PartnersSalestrain Sweden               

Salestrain Sweden hjälper företag i Sverige och utomlands att öka sin förmåga att sälja genom en aktiv och anpassad träning av säljare, chefer och andra med kundkontakt. Vi kan se över och styra upp våra kunders säljverksamhet och våra träningar vänder sig till alla med kundkontakt: erfarna säljare, nyblivna säljare, företagsledning, säljstödjande personal med flera. Mer info på www.salestrain.se