N-7 Management

Om företagetKort presentation

N-7 Management är ett företag som ser en möjlighet att tillföra andra företag en stor erfarenhet inom ledning och styrning men också mer individuellt genom mentorskap och coachning i olika former

Verksamhet

Verksamheten baseras främst på områden med egna erfarenheter för att ge ett kvalitativt mervärde till kunden. För att säkerställa utveckling och bredd i tjänsteutbudet har N-7 Management ett brett nätverk via andra företag med kompletterande kunskaper och erfarenheter.

    Tjänsteutbud

  • Management of Change, ändringar i arbetssätt och kultur
  • Sourcingstöd, outsourca eller inte, styrning av leverantörer
  • Måluppfyllnad, säkerställa att organisationen når sina mål.
  • Chef att hyra, tidsbegränsat kraftfullt ledarskap
  • Senior rådgivare. Tillgång till ’second opinion’ med bred erfarenhet
  • Personal Coach / Mentor. Stöd till individer i utveckling

Vision och mål

N-7 Management har som mål att varje kund ska vara så nöjd att varma rekommendationer till andra potentiella kunder kan ges.

Värderingar

Stor vikt läggs vid att alltid: Beakta god affärsetik, Respektera individer, Hantera information konfidentiellt och korrekt. Beakta och representera kundens mål och värderingar i all kommunikation.

Erfarenhet

N-7 Management 25-årig managementerfarenhet i små och stora organisationer, nationellt och internationellt. Förstår och brinner för strukturerad organisationsutveckling för att uppnå effektivitet och lönsamhet i god samklang med nöjda kunder och medarbetare. N-7 Management har också bred erfarenhet inom coachning av individer och ledningsgrupper. Implementationer av styrsystem. Leda förändringsprogram. N-7 Management har också stor erfarenhet inom outsourcing av IS/IT både ur kund- och leverantörsperspektiv.

Kollegor och nätverk

Ingår i ett brett nätverk som kommer att publiceras vartefter de blir formaliserade.

Kontaktuppgifter

N-7 Management
Åke Kindström
ake (punkt) kindstrom (snabel-a) n7management (punkt) se
Tel: 070 633 9406