N-7 Management

Management of ChangeDet enda beständiga i en organisation är förändring!
Ibland är det små och ibland är det stora förändringar som krävs för att möta verksamhetens krav. Men har vi alltid kontroll över vad som händer och vet vi vad och vart vi vill?
Begreppet Management of Change används ofta i organisationer och det är i praktiken att ta kontroll över förändringen och säkerställa förväntat resultat.
N-7 Management har en gedigen erfarenhet av Management of Change i enkla och komplicerade organisationer, lokalt och globalt.

             

Syfte

Att till chef och ledning ge det stöd som kan behövas i ett organisatoriskt, eller företagskulturellt förändringsarbete..

Mål

Att forma ett situationsanpassat stöd till ledningen inför ett förändringsarbete samt att ge en bakgrundssupport till de ledare som ska göra sina avtryck i organisationen.

Genomförande

Genomförandet ska också vara situationsanpassat men bör genomföras i väl planerade steg där aktiviteterna baseras på en blandning av fakta och ledningens egen magkänsla för organisationen.Exempel på genomförandemetod:
 • Beskriva nuvarande situation för att förstå nuläge genom analys av existerande mätningar och intervjuer
 • Beskriva önskad situation utifrån företagets affärsplan och mål.
 • Skapa en aktivitetsplan för den förändring som krävs för att snabbt minska gapet.
 • Aktivt arbeta med en kommunikationsplan
 • Mäta och följa upp
 • Implementera ansvar och aktiviteter i företagets styrmodell:

  Förväntat Resultat

  Att företagets / organisationens styrsystem tar hänsyn till att ständigt arbeta med organisatoriska och kulturella förändringar utan att starta en revolution.
 •