N-7 Management

Sourcing-stödOutsourcing eller inte? I många organisationer är detta en ständigt återkommande diskussion. Det är många aspekter att ta hänsyn till för att komma fram till ett beslut.
Många frågetecken bör rätas ut. Vad vinner vi ? Hur hantera en leverantör? Vilken omfattning? En eller flera leverantörer, multisourcing? Vad händer med processerna? Hur ska prismodellen se ut? Ska vi outsourca ett problem?

             

Syfte

Att hjälpa företagsledningen med beslutsunderlag och genomförande av en outsourcing, ny outsourcing eller förnyelse av ett kontrakt.
Förbereda styrstruktur för hur man på bästa sätt kan ta fortsatt eget ansvar för vad som levereras.

Mål

 • Att skapa beslutsunderlag för om outsourcing skall göras eller ej.
 • Att säkerställa att ledningen fortsatt kan känna sig trygg i att ha den erforderliga kontrollen över den outsourcade operationen • Genomförande

  Tjänsten är förstås situationsanpassad men nedan är några exempel på vad som beaktas.

 • Genomgång av företagets beslutskriterier och mål för en outsourcing.
 • Skapa scenarios och analysera konsekvenser.
 • Utvärdera för och nackdelar.
 • Definiera outsourcing modell.
 • Definiera styrstruktur för pågående leverans

  Förväntat Resultat

  Ledningen känner sig komfortabel med fattade beslut och har kontroll över fortsatt utveckling.
 •