N-7 Management

Hyr en ChefDet finns många anledningar till att det ibland kan vara bra att hyra in en tillfällig chef.
       
  • En chef avgick snabbt och vi har ingen självklar kandidat men operationen måste säkerställas i väntan på att vi har en ny kandidat.    
  • Organisationen står kanske inför stora och tuffa förändringar och vi gör det gärna med hjälp av en tillfällig utomstående ledare.    
  • Vi vill snabbt ändra kulturen.    
  • Vi ska slå samman 2 organisationer lokalt eller internationellt.

             

Syfte

Kortsiktigt stötta ledningen i företaget genom att erbjuda ett ledarskap med stor erfarenhet.
Snabbt fylla ett tomrum fram till att rekrytering är klar.
Ha en tillfällig chef i en stor förändring eller i övergången till en ny organisation.
Företaget slipper låsa sig till specifik tid.
Inga dubbla kostnader.
Det kan i förekommande fall också finnas ett värde i att få stöd i rekryteringsprocessen.

Mål

Erbjuda ett tryggt alternativ till ledningen i en situation där ledningen behöver förstärkas med en kraftfull linjechef.

Genomförande

N-7 Management behöver god kunskap om företagets affärsplaner och mål som grund.
Ett överenskommet och väl definierat mål för vad som förväntas till den dag då chefskapet överlämnas till tilltänkt ordinarie efterträdare.


Förutsättning och förväntning är att N-7 Management och uppdragsgivaren skapar ett förtroendefullt och öppet samarbete för att visa konsistens i ledarkapet i organisationen.

Förväntat Resultat

Fram till att ny chef finns på plats har organisationen levererat resultat enligt liggande affärsplan och mål.