N-7 Management
Välkommen till N-7 Management


Kortfattat om N-7 Management

N-7 Management , ett företag, med lång och bred erfarenhet som bas.

Utilize your resources, en slogan som tillkom under formandet av affärside och inriktning för
N-7 Management.
Det är avgörande för alla företag att fokusera på att använda alla redan allokerade resurser på ett optimalt och långsiktigt hållbart sätt.
N-7 Management brinner för tanken att finna möjliga vägar att uppnå optimalt utnyttjande av redan befintliga resurser.

Vad tillför N-7 Management

En gedigen praktisk management erfarenhet grundad i stora och små organisationer, nationellt, internationellt och globalt.

Typ av tjänster.

’Management Consulting’ är ett slitet begrepp som vi alla också har mer eller mindre olika syn på vad det innebär.

Det är nog naturligt att begreppet inte alltid är fullt definierat då uppdragen normalt förväntas innehålla en viss flexibilitet eftersom kunden förväntar sig en insats där bred kunskap och erfarenhet tillförs utifrån den givna situationen och den interaktion som skall finnas under uppdragen.
Med denna bakgrund hänvisas till:

 • Flikarna under rubriken Våra tjänster som konkretiserar exempel på uppdrag
 • Övrig information som innehåller några citat ur en förstudie gjord av Kammarkollegiet för upphandling av Managementkonsulter. Ett bra försök till definition av Management konsult-tjänster.

  Övrigt

  Du är välkommen att surfa runt på denna lilla hemsida för att skaffa dig en uppfattning om företaget. Hemsidan kommer att uppdateras och kompletteras löpande.

  Kontaktuppgifter:

  ake (punkt) kindstrom (snabel-a) n7management (punkt) se

  Telefon: +46 70 633 9406

 •