N-7 Management

Personal coach / MentorEn personlig och oberoende coach/mentor kan ofta vara mentalt förlösande och till en mycket stor hjälp vid olika typer av situationer.
Några exempel: Jag står inför en stor förändring. Jag ser att jag måste förändra organisationens kultur, Jag behöver ändra styrningen. Jag är ny som chef. Jag har det just nu stökigt med ....
En mycket viktig parameter i sammanhanget är att skapa ett förtroende mellan mentor och adept.

             

Syfte

Att stötta egenutveckling i rollen som ledare i generell mening, i specifika situationer, inför svåra uppdrag eller hjälpa nya ledare i att utforma sitt ledarskap.

Mål

Att under mentorskapet tydligt kunna avläsa resultatet av adeptens egna mål och visioner i praktiskt genomförande.

Genomförande

Att på ett strukturerat sätt i samtalsform:
 • Identifiera och formulera adeptens egna mål och visioner.
 • Identifiera områden där stöd behövs för att underlätta adeptens planer.
 • Uppföljning av överenskomna åtgärder och aktiviteter.


 • Kontinuerlig utvärdering av mentorskapet i en öppen dialog för att säkerställa effektiviteten av mentorskapet.

  N-7 Management bör ha god uppfattning om organisationens affärsplan, mål och utmaningar för att på bästa möjliga sätt kunna stötta adepten.

  Förväntat Resultat

  En adept som:
 • Känner sig mer säker och bekväm med sin roll.
 • Har förmåga att sätta upp och att uppnå egna personliga mål
 • Kommunicerat delar av de personliga målen till sin omgivning
 •